Joanna Szablewska

Joanna Szablewska

Joanna Szablewska związana jest z muzyką od najmłodszych lat. Odkąd pamięta muzyka była obecna w jej domu, co niewątpliwie przyczyniło się do chęci zdobywania wykształcenia w tym kierunku.

Joanna ukończyła I i II stopień szkoły muzycznej. Zdobyła tytuł licencjata na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność Rytmika na Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Aktualnie kontynuuje swoje wykształcenie na studiach magisterskich, na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu również na Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Grając na fortepianie, następnie na organach odkryła piękno i uczucia które wiążą się z grą na instrumencie. Asia wierzy, że muzyka oddziałuje na człowieka, kształtuje wrażliwość oraz pozwala spojrzeć na świat z trochę innej strony. Jako instruktor skupia się na tym, że gra na pianinie, to nie tylko wygranie wszystkich dźwięków, ale sposób w jaki to zrobisz.

Asia jest również nauczycielem rytmiki, uczestniczy w Ogólnopolskich oraz Międzynarodowych Konferencjach naukowych, reprezentuje Polskę na Międzynarodowym Kongresie Rytmiki w Genewie, stale bierze udział w licznych koncertach interpretacji muzyki oraz koncertach w ramach Polskiej Akademii Dzieci, Festiwalach Nadbałtyckich zespołów rytmiki oraz różnych warsztatach muzycznych.

Oprócz muzyki ogromną pasją Asi oraz kolejnym niewątpliwym talentem jest taniec. Obecnie jest tancerką zespołu Oiseau Company, brała udział w spektaklu „ŻycieNie” , Musicalach : „Oliver Twist”, „Król Lew”, „Kosmos” oraz Teatrze Ulicznym.