Krzysztof Chorzelski

Krzysztof Chorzelski

Student Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziale wokalno – aktorskim, specjalności musical. Od najmłodszych lat zakochany w śpiewie. Uczęszczał do Szkoły Muzycznej II st. do klasy śpiewu solowego. Brał udział w licznych konkursach oraz projektach ogólnopolskich i za granicą. 
 
Debiutował na scenie w Pałacu Młodzieży w Gdańsku, ma za sobą występy w teatrze Muzycznym w Gdyni i Teatrze Szekspirowskim. Obecnie gra w MUSCIALU KOSMOS oraz MUSICALU CO TY POWIESZ
 
Nauczając korzysta nie tylko z podstaw techniki klasycznej i musicalowej, ale przede wszystkim z pasji do muzyki i ludzi. Otwartość i naturalność sprawiają, że na zajęciach zawsze panuje wspaniała atmosfera!