Nabory do formacji – Taniec Jazz, Street Dance, Gimnastyka Artystyczna

Ogłaszamy nabory do formacji!

Nabory odbędą się 9 września 2023 roku w godz. 17:00-19:00 (sobota). Nabory są darmowe, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przyjść spróbować swoich sił.

Taniec Jazz

GRUPY
⭐FORMACJA JAZZ (6-9 lat)
Treningi odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 17.00-18.00. 
Trener: Monika Rudnicka
 
⭐FORMACJA JAZZ (10-14 lat)
Treningi odbywają się we wtorki godz. 19.00-20.00 i piątek o godz. 17.00-18.00. 
Trener: Monika Rudnicka
 
⭐FORMACJA JAZZ (pow. 15+ lat)
Treningi główne odbywają się w poniedziałki godz. 19.00-20.00 i czwartki o godz. 20:00-21.00.
 
Trener: Krystian Hintzke
 
➡️Choreografami i trenerami grupy są: Monika Rudnicka oraz Krystian Hintzke ❤

Celem formacji jazzowych jest rozwój umiejętności tanecznych pod kątem techniki tańca, choreografii, partnerowań (taniec jazz, modern), pracy w grupie, a także przygotowanie choreografii zbiorowych, solowych, duetów do pokazów i występów w  konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej

PRZEBIEG CASTINGU:

– Formacja jazz 6-9 lat i 10-14 lat:

Nabór będzie przeprowadzony w formie lekcji tańca. Dzieci nauczą się krótkiej choreografii, którą będą tańczyć wspólnie z instruktorem. Wyniki zostaną przekazane rodzicom indywidualnie.

– Formacja Jazz 15+

Nabór będzie przeprowadzony w formie lekcji tańca. Lekcja będzie się składać z ćwiczeń techniki tańca oraz nauki choreografii. Wyniki zostaną przekazane indywidualnie po castingu

 

WAŻNE! Przyjęty uczestnik castingu jednoznacznie zobowiązuje się do uczestniczenia w treningach formacji 2x w tygodniu (zgodnie z grafikiem) oraz do wszelkich innych działań grupy (zawody w całej Polsce, nagrywki taneczne, warsztaty, dodatkowe treningi).

 

CASTING ODBĘDZIE SIĘ 9 WRZEŚNIA, GODZ. 17.00

WAŻNE! Przed przyjściem na casting prosimy o wypełnienie krótkiego formularza kontaktowego w celu ogłoszenia wyników.
 

Street Dance

⭐FORMACJA SNAPPY KIDS (12-15 lat)
Treningi odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 18.00-19.00. 
 
➡️Choreografem i trenerem grupy jest: Katarzyna Wenta (Łęcka)
 
Celem grupy jest rozwój taneczno grupowy- w tym stworzenie showcase wystawianego na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Również rozwój indywidualny – w tym nauka i występy w freestyle solo oraz duetach. Branie udziału w warsztatach tanecznych organizowanych przez trenera. nauka pracy w grupie – tworzenie wspólnego silnego teamu.
PRZEBIEG CASTINGU:
 
Nabór będzie przeprowadzony w formie lekcji tańca. Uczestnicy nauczą się krótkiej choreografii, którą będą tańczyć wspólnie z instruktorem. Zapraszamy osoby w wieku 12-15 lat, które nie boją się sceny oraz kamer.  Wyniki zostaną przekazane rodzicom indywidualnie.

WAŻNE! Przyjęty uczestnik castingu jednoznacznie zobowiązuje się do uczestniczenia w treningach formacji 2x w tygodniu (zgodnie z grafikiem) oraz do wszelkich innych działań grupy (zawody w całej Polsce, nagrywki taneczne, warsztaty, dodatkowe treningi). 

 

CASTING ODBĘDZIE SIĘ 9 WRZEŚNIA, GODZ. 18.00

WAŻNE! Przed przyjściem na casting prosimy o wypełnienie krótkiego formularza kontaktowego w celu ogłoszenia wyników.
 

Gimnastyka Artystyczna

NABÓR PROWADZONY JEST DO GRUP:
 
⭐FORMACJA Gim Art. 0 (6-8 lat)
Treningi odbywają się w piątki o godz. 17.00-18.00
⭐FORMACJA Gim Art. I (9 -11 lat)
Treningi odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 17.00-18.00
⭐FORMACJA Gim Art. II (pow. 12)
Treningi odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19.00 -20.00
 
➡️Choreografem i trenerem jest Joanna Chracewicz (Narolska) ❤
Celem grup formacyjnych jest rywalizacja turniejowa, nauka pracy z przyborem gimnastycznym i pracy w grupie.
Zapraszamy dzieci w wieku 6-12+ lat, które przejawiają talent gimnastyczny, mają doświadczenie gimnastyczne lub taneczne.
 PRZEBIEG CASTINGU:
 
Nabór będzie przeprowadzony w formie treningu gimnastycznego, na podstawie którego instruktor oceni umiejętności z zakresu akrobatyki, rozciągnięcia do szpagatów, podstawowych elementów gimnastyki artystycznej tj. skoki, równowagi oraz gibkości. Ważnym elementem jest umiejętność pracy w grupie oraz wytrwałość w dążeniu do określonego celu. Wyniki zostaną przekazane indywidualnie najpóźniej następnego dnia.
 
 

WAŻNE! Przyjęty uczestnik castingu jednoznacznie zobowiązuje się do uczestniczenia w treningach formacji 2x w tygodniu (zgodnie z grafikiem) oraz do wszelkich innych działań grupy (zawody w całej Polsce, nagrywki taneczne, warsztaty, dodatkowe treningi).

CASTING ODBĘDZIE SIĘ 9 WRZEŚNIA, GODZ. 18.00

WAŻNE! Przed przyjściem na casting prosimy o wypełnienie krótkiego formularza kontaktowego w celu ogłoszenia wyników.