Zasady bezpieczeństwa

Każdy z nas ma wpływ na to, jak poradzimy sobie z aktualną sytuacją epidemiologiczną.  Na chwilę obecną wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z naszym grafikiem. Prosimy o współpracę w celu zapewniania bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę aktualne wytyczne oraz zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego  przygotowaliśmy szereg procedur, które wszyscy musimy przestrzegać, w celu bezpieczeństwa zajęć oraz zminimalizowania ryzyka zakażeń. 

Prosimy o przestrzeganie i zapoznanie się z  poniższymi zasadami:

Możesz uczestniczyć w zajęciach jeżeli:

 • nie masz objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a Twoi domownicy nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, i nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji,
 • przestrzegasz aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Powyższe zasady dotyczą również rodziców i opiekunów odprowadzających dzieci na zajęcia. Prosimy, aby w miarę możliwości ograniczyć liczbę osób odprowadzających dzieci do jednej osoby.

Przychodząc na zajęcia:

 • zdezynfekuj dłonie,
 • wchodząc podaj swoje dane w celu ewentualnej szybkiej i skutecznej komunikacji,
 • bądź przygotowany na szybką i skuteczną komunikację z recepcją. W razie problemu z odebraniem telefonu prosimy o szybki kontakt zwrotny,
 • karnet zostaw w wyznaczonym miejscu w recepcji w celu uniknięcia kolejki w recepcji,
 • przestrzeganij obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosowanie środków ochronnych, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk),
 • w przestrzeni wspólnej zachowaj dystans 1,5 m od innych,
 • przestrzegaj ogólnych zasad higieny: często myj ręce, osłaniaj twarz podczas kichania, unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • nie zabieraj ze sobą niepotrzebnych przedmiotów,
 • pij napoje tylko z zamkniętych butelek,
 • na terenie Akademii Artystycznej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (wyjątkiem jest sala taneczna).

Zastrzegamy możliwość podziału danej grupy w celu ograniczenia jej członków. 

W przypadku, jeżeli u jednego lub kilku uczestników zajęć w danej grupie zostanie potwierdzone zarażanie COVID-19, sanepid może podjąć decyzję o kwarantannie uczestników danej grupy. W takiej sytuacji do momentu zakończenia kwarantanny zajęcia będą zawieszone. 

Przyjście do Akademii Artystycznej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:

– nie jesteś, ani nikt z twoich domowników nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną), 

– w ciągu ostatnich dwóch tygodni Ty, ani żaden z twoich domowników nie mieliście kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, 

– obecnie nie występują u Ciebie / twojego dziecka objawy infekcji świadczące o zakażeniu COVID-19 (gorączka, kaszel, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy), 

– u nikogo z domowników w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie występowały i obecnie nie występują wyżej wymienione objawy infekcji świadczące o zakażeniu COVID-19, 

– Ty/twoje dziecko nie jesteście uczuleni na środki dezynfekujące, 

– Jesteś świadomy/-a zagrożenia wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19,

– Jeżeli sytuacja potwierdzona ww. oświadczeniami ulegnie zmianie, zobowiązujsz się niezwłocznie powiadomić o tym Akademię Artystyczną.

Aktualizacje:

Jesteśmy w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. W razie jakichkolwiek zmian bieżące informacje będziemy podawać bezpośrednio drogą sms oraz publikować w aktualnościach na stronie naszej stronie internetowej www.akademiaartystyczna.com. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 797125216, który jest  do Państwa dyspozycji od pon.-sob. w godzinach 10.00- 22.00. Prosimy  Was o współpracę i dziękujemy za pomoc w dbaniu o bezpieczeństwo nas wszystkich.